Privacyverklaring Haartrend Rianne

In deze privacyverklaring informeren we je hoe Haartrend Rianne omgaat met persoonsgegevens.

We respecteren je privacy en gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We houden ons aan de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze contactgegevens:

Haartrend Rianne,
Rianne Borgmans, functionaris Gegevensbescherming
Theresialaan 35
5262 BK Vught
T: 073 6569 987
E: info@haartrendrianne.nl
W: www.haartrendrianne.nl
KvKnummer: 16059949

Welke gegevens verzamelen we?

Haartrend Rianne verzamelt alleen de persoonsgegevens die je aan mij verstrekt:

– naam;

– e-mailadres;

– telefoonnummer;

– adresgegevens;

– gegevens over je haarbehandelingen.

Waarvoor worden je gegevens gebruikt?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het tonen van onze website, het verwerken daarvan en die relevant zijn voor onze diensten.

Deze gegevens worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Heb je hierover vragen, neem dan contact met ons op.

Wanneer je gebruik maakt van het e-mailadres, gebruiken we je persoonsgegevens alleen om contact met je op te nemen en vragen te beantwoorden.

Daarnaast gebruiken we deze, indien relevant, voor correspondentie en facturering.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Je gegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor het beantwoorden ervan.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Haartrend Rianne hecht waarde aan je privacy. We nemen dan ook beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. We werken onder meer met beveiligde verbindingen en hebben maatregelen genomen rondom fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden je persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Haartrend Rianne verstrekt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en in gevallen wanneer we gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Wil je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt Haartrend Rianne verzoeken je verzamelde persoonsgegevens in te zien en indien gewenst aan te passen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@haartrendrianne.nl. Ter controle van je identiteit vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen waarbij je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens?

Ben je niet tevreden over hoe Haartrend Rianne je persoonsgegevens verwerkt, dan vragen we je hierover contact met ons op te nemen. We zullen er alles aan doen om hier samen uit te komen. Mocht dit niet lukken -hetgeen we zeer vervelend zouden vinden -, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Heb je vragen?

Dit document is geactualiseerd in oktober 2020. Als Haartrend Rianne wijzigingen doorvoert in de manier waarop we met via de website verzamelde persoonsgegevens omgaan, maken we dit via een wijziging in deze privacyverklaring bekend. Bij ingrijpende veranderingen infomeren we je via een e-mail.

Heb je naar aanleiding van dit Privacy Statement vragen of opmerkingen, neem dan contact op via info@haartrendrianne.nl.

Lieve klanten,

Verdrietig nieuws…..
Het is helaas weer zover, we moeten onze deur wéér sluiten.
Voor de 3e keer in lockdown en wéér geen mooie kapsels met de feestdagen.

Alle gemaakte afspraken komen te vervallen t/m 14 januari.
Mocht je een nieuwe afspraak willen maken voor daarna, neem dan even contact met ons op!
Heb je producten nodig of een kleur pakketje voor thuis? Laat het ons ook weten!

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe en een gezond nieuw jaar!
Hopelijk duurt de lockdown niet te lang en zien we elkaar in januari weer!

Bedankt voor jullie bezoek, vertrouwen en steun in het afgelopen jaar.
Blijf gezond & lief voor elkaar, we zullen jullie missen de komende weken!

Veel liefs,
Rianne, Ilsa en Lois.